BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, September 28, 2009

PERANAN SUNNAH DALAM SYARIAH ISLMIYYAH
1) al-Sunnah berfungsi untuk menguatkan nas-nas al-Quran

Sebagai contoh yang berkenaan dengan solat, puasa dan zakat telah banyak dinyatakan kewajipan mendirikannya di dalam kehidupan seharian. Ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasullullah S.A.W seperti:

“ Islam didirikan di atas lima rukun, syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji ”.

Hadith ini berfungsi untuk menguatkan beberapa nas al-Quran yang lain.


2) al-Sunnah berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang mujmal

Terdapat ayat al-Quran yang diturunkan secara ringkas yang memerlukan keterangan dari al-Sunnah, antara contoh yang paling jelas adalah solat. Cara bertakbir, ruku’, sujud tidak dinyatakan di dalam al-Quran, ini diterangkan hanya melalui sunnah Rasulullah S.A.W sebagaimana yang kita pekajari dalam tatacara solat tulisan al-Albani, sifat Solatun Nabi.


3) al-Sunnah berfungsi untuk mentakhsiskan( menentukan ) nas yang umum

Terdapat bebrapa ayat al-Quran yang diturunkan dengan lafaz yang umum. Antaranya firman Allah S.W.T:


“ Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan”( al-Nisa’:11 )


Ayat ini mungkin umum sifatnya, mungkin juga ayat ini ditujukan kepada Rasul dan anak-anak baginda, akan tetapi telah datang sunnah Rasul untuk mengkhususkan lafaz yang umum ini berdasarkan sabda baginda: “ Kami para nabi tidak dipusakai”. Hadith ini telah mengkhusukan ayat sebelas surah nisa’. Begitu juga Rsulullah S.A.W mengkhususkan kepada pembunuh yang juga tudak layak dipusakai, berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W pembunuh tidak mendapat apa-apa dari harta pusaka orang yang membunuhnya.


4) As-Sunnah membatasi ( taqyiid ) nas al-Quran yang mutlak ( tidak terbatas )

Antara ayat al-Quran yang diturunkan secara mutlak ialah firman Allah S.W.T

“ Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri potonglah tangan mereka berdua ( al-maidah: 38 )

Ayat di atas bersifat mutlak, kerana tidak dibatasi had yang perlu dipotong, ada hingga ke lengan, siku, atau adakah layak bagi pencuri itu dipotong hanya jika barang yang dicuri itu sedikit? Maka tentang had dalam isu potong tangan ini, sunnah telah membatasinya berdasarkan sunnah Rasulullah S.A.W dengan mengisyaratkan pergelangan tangan. Begitu juga dengan kadar barang yang dicuri juga telah dibatasi berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W.

“ Jangan memotong tangan pencuri melainkan ia mencuri sesuatu yang bernilai ¼ dinar atau lebih”


5) As-Sunnah berfungsi menguatkan hukum-hukum yang terdapat asasnya di dalam al-Quran

Sunnah Rasulullah S.A.W juga berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang sudah mempunyai asas di dalam al-Quran. Contohnya hadith Rasulullah S.A.W “ Pada hari khaibar, Rasulullah S.A.W melarang dari memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang berkuku panjang.

Haiwan-haiwan yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W ini tidak dinyatakan di dalam al-Quran, dan tidak termasuk ke dalam haiwan-haiwan yang disebut oleh Allah S.W.T yang haram dimakan di dalam al-Quran. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa sunnah Rasulullah S.A.W. mempunyai peranan yang cukup besar dan mempunyai ikatan yang kuat dalam mengintepretasikan( menterjemahkan ) isi al-Quran dengan lebih terperinci. Sesuai dengan firman Allah S.W.T:


“ Dan kami turunkan kepada kamu ( wahai Muhammad ) al-Quran yang mengandungi peringatan supaya kamu menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, moga-moga mereka memikirkannya”. ( al-nahl: 44 )


1 comments:

Aisyah Aros said...

Info yang sangat berguna..Moga ilmu yang disampaikan saudari ini dapat keberkatan di sisi Allah SWT sebagai amal jariah...amin...

Related Posts with Thumbnails