BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, September 28, 2009

POLITIK ISLAMKonsep politik Islam merujuk kepada himpunan prinsip dan peraturan, kaedah dan cara yang menjadi landasan serta garis panduan para pemimpin menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara berdasarkan kehendak syarak. Konsep politik Islam juga merujuk istilah siasah syariyyah yang telah diterima pakai sejak ulama-ulama terdahulu. Hal ini kerana, siasah syariyyah turut menjurus kepada kaedah dan pendekatan pemimpin negara dalam menjalankan urusan negara selari dengan kehendak syarak kerana ia merupakan landasan yang memelihara perjalanan politik agar terus berada dalam kebenaran agama.

Prinsip-prinsip politik Islam
:

1) al-Siyadah atau al-Hakimiyah

Prinsip utama politik Islam ini meletakkan kekuasaan perundangan dan kedaulatan hukum yang tertinggi hanya milik mutlak Allah S.W.T. Ini bermakna sumber kedaulatan dan kekuasaan politik Islam hanyalah Allah S.W.T yang mencipta perlembagaan umat Islam. Perlembagaan tersebut adalah abadi dan kekal hingga hari kiamat. Oleh itu, apa-apa polisi atau keputusan yang dibuat hendaklah selaras dan selari dengan kehendak syarak. Inilah tonggak paling penting yang menunjangi sistem politik Islam kerana umat Islam mesti menerima konsep Uluhiyyah dan Rububiyyah Allah S.W.T.


2) Keadilan


Kedailan merupakan prinsip penting dalam konteks politik Islam. Keadilan bermaksud tidak tersasar dari dasar yang telah ditetapkan dalam sistem politik, iaitu menunaikan tanggungjawab dan hak kepada mereka yang berhak dan tidak merampas hak orang lain. Keadilan bukan untuk orang Islam semata-mata, tetapi turut melibatkan orang bukan Islam.

3) Kebebasan


Prinsip ini menegaskan bahawa setiap Muslim mempunyai kebebasan untuk memilih apa-apa yang terbaik bagi mereka dan tidak ada kongkongan yang boleh menyekat kebebasan tersebut. Ini termasuk kebebasan manusia daripada perhambaan terhadap sesuatu selain Allah S.W.T. dan kebebasan manusia untuk mendapatkan pelbagai hak dalam kehidupannya sebagai manusia dalam kumpulam masyarakat. Islam amat menekankan kebebasan manusia daripada perhambaan sesama manusia dan ini merupakan alasan utama kenapa Islam boleh menghapuskan budaya jahiliah yang begitu terkenal dengan perhambaan sesama manusia sebelum kedatangannya. Islam mengajar hambanya supaya menghambakan diri hanya kepada Allah S.W.T dan bukannya manusia.

4) Persamaan

Prinsip ini menjelaskan bahawa dalam konteks politik Islam, ia tidak membezakan tanggungjawab dan hak-hak atau layanan kepada seseorang menurut kepelbagaian bangsa, keturunan, bahasa dan sebagainya. Malah, rakyat bukan Islam berhak untuk mempertahankan hak-hak mereka daripada dicabuli. Selain itu, mereka juga dikehendaki melaksanakan tugas dan sama-sama bertanggungjawab dalam mempertahan dan membangunkan negara Islam.

5) Syura


Dalam prinsip politik Islam, syura atau musyawarah dianggap perkara penting. Kebijakan dan keberkesanan sesebuah pemerintahan harus dibina atas dasar musyawarah. Ini kerana, syura adalah perbincangan atau rundingan bertujuan untuk mengetahui pelbagai buah fikiran ke arah pencapaian sesuatu rumusan. Syura juga menghimpunkan pandangan ahli syura dalam sosial politik dan pentadbiran kerajaan untuk kebaikan rakyat.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails